Protetik
Diş Tedavisi

Diş hekimliğinde protez terimi çeşitli nedenlerle kaybedilen diş ve çevre dokuların yapay restorasyonlar ileyerine koyulmasını ifade eder. Konu ile ilgilenen bilim dalına Protetik DişTedavisi, protetik alanda doktora veya uzmanlık eğitimini tamamlayan dişhekimlerine ise Prostodontist denilmektedir.

Protetik diş tedavisi ilehastanın kaybetmiş olduğu fonksiyon (çiğneme), konuşma, estetik kayıplarıhastaya geri kazandırılırken, diş ve doku kaybına bağlı olarak gelişen psikolojikproblemleri protezler ile giderilir. Protetik tedavinin en önemli amaçlarındanbiri de kalan diş ve dokuların sağlık ve bütünlüğünün korunmasıdır.

Protetik diş tedavisi, kaybedilendiş ve doku miktarı ile hastanın beklentilerine bağlı olarak çok geniş bir yelpazedehizmet vermektedir.

Protez Tipleri

  • Sabit Protezler
  • Hareketli Protezler
  • İmplant Protezler
  • ÇeneYüz Protezleri

1.Sabit Protezler:
Kuron ve Köprü Protezleri olarakadlandırılırlar. Hasta tarafından çıkarılamayan protezlerdir.

A.Kuron protezi:
Yetersiz diş dokusu desteği olandolgu restorasyonlarından sonra, implantlarda üst yapı olarak, form ve rengibozuk dişlerin düzeltilmesi gibi sebeplerle küçültülen dişin üstü kaplanarakyapılır.

B.Köprü protezi:
Bir veya daha fazla dişin eksik olduğudurumlarda, boşluğun olduğu bölgenin yanındaki dişlerin küçültülerek destekolarak kullanılması ile yapılan protezlerdir.

 C.Metal Desteksiz Restorasyonlar:
Günümüzdeestetik beklentilerin artması alt yapısında metal alaşımlarının kullanılmadığırestorasyonların kullanımını arttırmıştır. Biyolojik uyumlarının iyi olması veüstün estetik özellikleri nedeniyle sıklıkla kullanılmaktadırlar.

a.Empress kuronlar:
Protezdemetal alt yapı yerine biyolojik uyumu iyi ve ışığı doğal dişler gibi yansıtan estetiközellikleri çok iyi olan empress çekirdekler kullanılır.

b.Zirkonyum Restorasyonlar:
Zirkonyumoksit yüksek dirence sahiptir. Zirkonyum oksit alt yapılı porselenler dişetiproblemi ve alerjiye yol açmamasının yanında ışık geçirgenliği sayesinde doğaldişlere yakın estetik ve dayanıklılığa sahiptir.

D.Laminate Restorasyonlar:
Dişlerdeki renk, şekil, boyut bozukluklarınınvarlığında, dişlerin sadece ön yüzeylerinin bir miktar aşındırılması sonucuyaprak şeklindeki porselenlerin yapıştırılması ile uygulanan restorasyonlardır.

2. Hareketli Protezler:

A.Tam Protezler:
Ağzında hiç dişi olmayan hastalara uygulanandoku destekli protezlerdir.

B.Bölümlü Protezler:
Ağzında sabit proteze destek olamayacak sayı vedurumda olan dişilerin varlığında hem diş hem de dokulardan destek alınarakyapılan protezlerdir. Hasta tarafından takılıp çıkarılırlar. Kroşe kollarınınestetiği olumsuz etkileyeciği düşünülen vakalarda Hassas Tutuculu Protezler yapılır. Çok çeşitli hassas bağlantı tipibulunmaktadır.

3.İmplant Üstü Protezler:
Doğal dişler yerine implantlardan destek alınarakyapılan protezlerdir.

A.Sabit İmplant Üstü Protezler:
Birveya daha fazla implanttan destek alınarak yapılan tek üye veya köprürestorasyonlardır. Alt yapı metal alaşımı veya seramik olabilmektedir.

B.Hareketli İmplant Üzeri Protezler:
2, 3 veya 4 implant tarafından desteklenen hemimplantlar hem de dokular tarafından desteklenen protezlerdir.

C.Yarı Hareketli ( Hibrit Protezler):
Hasta tarafından çıkarılamayan, hekimtarafından gerektiği zaman çıkarılabilen protez tipidir.

4.Çene yüz protezleri
Tümör cerrahisi, doğumsal anamoliler, travmagibi nedenlerle bulunan/oluşan büyükdefektlerde estetik ve fonksiyonun hsağlanması için yapılan protezlerdir.

Uzmanlıklarımız

Müşterilerimiz önceliğimizdir, uzman bir ekiple kaliteli diş hizmetleri sunuyoruz. Hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz.

Vadi İstanbul 2A Ofis Ayazağa Mah. Cendere cad. No:109/1 D:27 Sariyer