İlgilendiğimiz;
alanlar

Ağız ve çene cerrahlarımızın çalışmaları büyük ölçüde yüz, ağız ve çenenin sert (kemik) ve yumuşak (deri, kas) dokusuna odaklanır.

 • Dentoalveolar Cerrahi
 • Diş Çekimi
 • Gömülü Dişlerin cerrahi çekimi
 • Apikal Rezeksiyon( Kök ucu lezyonların cerrahi tedavisi)
 • Proteze Hazırlık Aşamasındaki Cerrahi Girişimler
 • Alveoloplasti ( Protezlerin çenelere uyunlardırma operasyonları)
 • Vestibüloplasti ( protezin oturma alanlarının uzatılması
 • Çene Kemiği Kistleri
 • Kist Dekompresyonu
 • Kist Marsupyalizasyonu
 • Kist Enükleasyonu
 • Çene / Yüz Bölgesi Tümörleri
 • Biyopsi – Marjinal Rezeksiyon
 • Segmental Rezeksiyon
 • Blok Rezeksiyon
 • Maksilla Rezeksiyonu
 • Mandibula Rezeksiyonu
 • Temporomandibular(Çene) Eklem Rahatsızlıkları
 • Konservatif Tedavi Yöntemleri
 • Fizik Tedavi
 • Artrosentez
 • Artroskopi
 • Açık Eklem Cerrahisi
 • Artroplasti
 • Diskoplasti
 • Distektomi
 • Disk Replasmanı
 • TME protezleri
 • Eklem Ankiloz Cerrahisi
 • Çene Yüz Bölgesi Deformiteleri(Bozuklukları)
 • Ortognatik Cerrahi
 • Le Fort I Osteotomi
 • Bilateral Sagittal Split Osteotomisi
 • Vertikal Ramus Osteotomisi
 • Genioplasti
 • Uyku Apnesi için Genioplasti Operasyonu
 • Şiddetli Deformitelerde Distraksiyon Osteogenezisi Ağız Hastalıkları
 • Ağız içi lezyonların tedavisi
 • Aft
 • Licen planus
 • Lökoplaki
 • Çene Yüz Travmaları
 • Diş ,Çene-yüz kemiklerinin kırıkları
 • Yüzün yumuşak dokularının yaralanmaları
 • Dudak Damak Yarıkları
 • Dudak Yarığı Operasyonu
 • Damak Yarığı Operasyonu
 • Alveoler Yarık Greftleme
 • İmplant cerrahisi
 • Alveol Kret Augmentasyonu( Yetersiz kemiklerde implant uygulaması)
 • Greft Operasyonları
 • Otojen Greft
 • İliak Greft
 • Tibial Greft
 • Kalvarial Greft
 • Ramus Grefti
 • Simfiz Grefti
 • Allojen Greft
 • Yönlendirilmiş Kemik Rejenerasyonu
 • Sinus Tabanı Yükseltme İşlemi
 • Sinir repozisyonu (yeniden konumlandırma)
 • Alveolar Distraksiyon Osteogenezisi
 • Lazer
 • Çene Yüz Ağrıları
 • Ağız ve Maksillofasiyel Bölgenin İltihabi Lezyonları ve Tedavisi
 • Engelli Hastalarda Diş Tedaviler

Uzmanlıklarımız

Müşterilerimiz önceliğimizdir, uzman bir ekiple kaliteli diş hizmetleri sunuyoruz. Hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz.

Vadi İstanbul 2A Ofis Ayazağa Mah. Cendere cad. No:109/1 D:27 Sariyer